A - Размер шрифта A +

Навигация

Модернизация 3.0

Общая информация

Опросы

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да, получал (а)
Нет, не получал (а)
Никогда не слышал (а) о таком портале и услугах


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 501

Информация

Проблема с файлом блока!

Новости

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V ЗРК Заңына сәйкес 2017 жылғы 1 шілдесінен бастап дара кәсіпкерлерде міндетті әлеуметтік мединициналық сақтандыру қорына аударымдарды және жарналарды есептеу, ұстап қалу және төлеу міндеттері, сонымен қатар омы міндеттемелерді тиісті салықтық есеп нысандарында көрсету мәселесі туындайды. Патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер тиісінше: өзіне МӘМС жарнасын төле, яғни оларды 911.00 салықтық есептілік нысанында көрсетеді; жеке тұлғамен азаматты-құқықтық түрі келісімшартын жасаған жағдайда, осындай жеке тұлғаның табысынан (бір айлық табыс мөлшерінде аударымдар мен жарналарды есептеуге алынған, Заңның 29-бабының 6-тармағында белгіленген-15 рет еселенген ең төменгі бір жалақы мөлшерінен аспайтын) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға белгіленген мөлшерлемесі бойынша ұстау қажет, есе...
Подробнее Просмотры: 10 Категория: Общая Дата: 22.09.2017

1414 бірыңғай контакт-орталық

1414 бірыңғай контакт-орталық Қызмет алушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі - МКК) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация министрлігімін бірге жоба енгізді, оның шеңберінде 1414 бірыңғай контакт-орталық базасында кеңестер тек қана мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша емес, сондай-ақ «Жеке тұлғалардың кірістерін және мүлігін жалпыға бірдей декларациялау», «Электрондық шот-фактураларды қолдану туралы», «ДСҰ төмендетілген баж ставкасы қолданылатын Қазақстан Республикасы аумағына әкелінетін Тізімдегі тауарлардың өткізу тәртібі» сияқты ең өзекті мәселелер бойынша беріледі. Қарасай ауданы бойынша МКБ Бас маман Булекбаева А.
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Общая Дата: 22.09.2017

Қарасай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды.

Қарасай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды. Салық міндеттемесін орындау мерзімдері осы Кодексте белгіленеді. Бұл ретте, осы Кодексте белгіленген мерзімнің өтуі салық міндеттемесін орындау мерзімінің басталуы айқындалған нақты оқиғадан немесе заңдық іс-қимылдан кейін келесі күні басталады. Мерзім осы Кодексте белгіленген кезеңнің соңғы күнінің соңында аяқталады. Егер мерзімнің соңғы күні жұмыс күні болмаса, мерзім келесі жұмыс күнінің соңында аяқталады. Қарасай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Өндірістік емес төлемдерді және жеке кәсіпкерлерді әкімшілендіру бөлімі 1. Салық агентінің, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, салық төлеуші сияқты құқықтары бар және сондай міндеттері болады. 2. Салық агенті сондай-ақ: 1) осы Кодекстің ерекше бөліміне сәйкес төлем көзінен ұсталатын салықты дұрыс және уақтылы есептеуге; 2) салық төлеушіден тиісті салықты ұстауға және оларды осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде б...
Подробнее Просмотры: 11 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

Вниманию налогоплательщиков, занимающихся реализацией алкогольной продукции!

Вниманию налогоплательщиков, занимающихся реализацией алкогольной продукции! Законодательством установлены правила представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции. Также установлены правила оформления и использования сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию. Нарушение указанных правил, а равно непредставление деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, а также сопроводительных накладных - влекут штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства - в размере 35, среднего предпринимательства - в размере 70, крупного предпринимательства - в размере 100 месячных расчетных показателей. В случае допущения указанных нарушений повторно в течение года после наложения административного взыскания, налагается штраф на физических лиц в размере 50, на субъектов малого предпринимательства - в размере 70, на субъектов среднего предпринимательства -...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

Соглашение об использовании информационной системы электронных счетов-фактур

Соглашение об использовании информационной системы электронных счетов-фактур Права и обязанности Участника 5. Участник ИС ЭСФ наделяется правами и принимает на себя обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом, Правилами документооборота ЭСФ, а также настоящим Соглашением. 6. Физическое лицо– участник ИС ЭСФ, в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами документооборота ЭСФ обладает правом просмотра ЭСФ в ИС ЭСФ, выписанных им самим и его контрагентами. 7. Участник ИС ЭСФ обязуется выписывать ЭСФ с соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП. 8. В случае смены руководителя юридического лица (структурного подразделения юридического лица) уполномоченный представитель участника ИС ЭСФ – юридического лица (структурного подразделения юридического лица) обязан обратиться: 1) в орган государственных доходов по месту нахождения участника ИС ЭСФ – юридического лица (структурного подразделения юридического лица) с...
Подробнее Просмотры: 7 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

Жиемқорлыққа жол жоқ.

Бүгінде бүкіл әлем тамсанып, қызыға қайратын қазақ елінің жыл сайын қарыштап дамуы мен халқының әл- ауқатының арта тусуі ең алдымен оны басқаратын Елбасының сара да дара саясатының нәтижесі деп білеміз, Ал, жыл сайынғы Президент жолдаулары барша қазақстандықтардың ертеңге деген үмітін үкілеп, атқарылар жұмыстардың бағыт бағдарын айқындап беріп отырғаны сөзсіз. Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан назарбаевтың халыққа арнаған «Қазақстан жолы – 2050 ;бір мақсат, бір болашақ» атты Жолдауында да қай салада болмасын жақсы жаңалықтарға жол ашылды деуге негіз бар. Өйткені, Елбасымыз жеті бағыт бойынша алға ілгерілеудің нақты жолын көрсетіп берді.Сондай- ақ, осы тұрақтылықпен дамуымызға кері әсерін тигізетін жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа да тосқауыл қою керектігін баса айтты.» Аса маңызды міндет – сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру және іске асыруды жалғастыру. Әкімшілік реформа қажетсіз қағазбастылық пен құжат айналымыныө қолайсыз үдерісіне айна...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

К сведению налогоплательщиков

Управление государственных доходов напоминает Вам о своевременной оплате индивидуального подоходного налога. За неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан предусмотрен административный штраф. Статья 279. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов 1. Неудержание или неполное удержание налоговым агентом сумм налогов, подлежащих удержанию и (или) перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговымзаконодательством Республики Казахстан, – влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти процентов от неудержанной суммы налогов и д...
Подробнее Просмотры: 11 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

Статья 614. Статья 616. Взыскание и Меры

Статья 614. Меры принудительного взыскания налоговой задолженности Примечание РЦПИ! В пункт 1 предусмотрено изменение Законом РК от 30.11.2016№ 26-VI (вводится в действие с 01.07.2017). 1. Налоговые органы применяют меры принудительного взыскания налоговой задолженности налогоплательщика – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, кроме случаев обжалования уведомления о результатах проверки и (или) решения вышестоящего налогового органа, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы на уведомление. До начала применения мер принудительного взыскания налогоплательщику (налоговому агенту) направляется уведомление о погашении налоговой задолженности в соответствии сглавой 84 настоящего Кодекса. При взыскании налоговой задолженности на...
Подробнее Просмотры: 7 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

Борьба с коррупцией – дело всех и каждого

Борьба с коррупцией – дело всех и каждого Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу лично или через посредника -наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Дача взятки должностному лицу, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)-наказывается штрафом в размере от тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Дача взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность,- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества. Деяния, настоящей статьи, если они со...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Общая Дата: 21.09.2017

К сведению налогоплательщиков

Ответственность при неуплате налогов Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. За совершение налогового правонарушения к нарушителю применяются такие санкции как штраф и пеня в соответствии с Налоговым кодексом, а также меры административной или уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, совершенного путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и(или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и(или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и(или) обязательных платежей в крупном размере. Крупным размером признается сумма неуплаченного налога и(или) обязательного платежа в бюджет, превышающая 2000 МРП. Если нарушения налогового законодательства не влекут уг...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Общая Дата: 21.09.2017